Historia

Vår resa

Feministiska Juriststudenter Lund grundades 14 mars 2015 som en reaktion på bristen av kritiska perspektiv på utbildningen. Frustrationen över att normkritik och intersektionalitet inte togs på tillräckligt stort allvar sporrade oss i att ta saken i egna händer. Tidigare hade FEMJUR startat upp i både Uppsala och Göteborg vilket inspirerade oss till organisering. Vi kände ett starkt behov av ett forum där vi kunde ventilera våra upplevelser på utbildningen, samla kraft och få utrymme att vara jävligt upprörda, arga och ledsna över saker vi var med om. En lika viktig funktion var att skapa en plattform där ett fungerande påverkansarbete kunde bedrivas och konstruktiv kritik framföras i syfte att uppnå märkbar förändring på juristprogrammet.

Vår frustration över bristerna i vår utbildning försvann naturligtvis inte i den stund vi startade upp, men tack vare FEMJUR har vi nu ett organiserat verktyg för kanalisering och konkretisering av denna frustration.

Vad bottnar dessa känslor i som så många delar? Vad är problemet på den nuvarande juristutbildningen?

Många studenter har otaliga gånger bevittnat och upplevt en utbredd okunskap och inkompetens hos såväl föreläsare som studenter vad gäller ämnen som transfobi, homofobi, rasism, sexism, funkofobi och klasshat. Det kan handla om kränkande kommentarer som lämnas oemotsagda under föreläsningar, text- och annat studiematerial som är direkt diskriminerande och föreläsare som befäster fördomar genom att dra stereotypa exempel inför sina studenter. Utöver detta finns det en uppenbar missrepresentation bland författarna bakom kurslitteraturen och vilka som bjuds in till inspirationsföreläsningar. Allt detta formar i sin tur bilden av juristprogrammet och påverkar vilka som söker sig till utbildningen.

Föreläsare såväl som studenter är i ett desperat behov av verktyg för att hantera och problematisera den komplexa värld vi lever i. Ingen ska behöva känna sig exkluderad i våra klassrum och det är upp till oss alla att utmana och dekonstruera skadliga normer både inom och utanför Juridiska fakultetens väggar.

Vi vill vidare utmana bilden av juridiken som någonting objektivt. Vi är människor och jurister är definitivt inget undantag. När vi, blivande jurister, väl slussas ut på arbetsmarknaden kommer vår uppgift vara att med hjälp av rättskällor tolka, värdera och bedöma situationer. Befintlig eller obefintlig kunskap om maktfördelning och sociala konstruktioner kan komma att spela en avgörande roll för enskilda livsöden. Lagar, domar och regler har dessutom en normerande effekt på allmänheten. Att få döms för till exempel sexual- och hatbrott bidrar till en ond spiral i den misstroskultur där brottsoffer drar sig för att ens göra en anmälan.

För att stärka förtroendet från folket måste rättsväsendet först göra sig förtjänt av det.

Vi vill bidra till en sådan framtid.

När det hela började

DE ALLRA FÖRSTA

De grundande medlemmarna av FEMJUR Lund är Hanna Rosqvist, Sonja Román, Caroline Beck-Friis*, Tina Asgharian, Frida Lindén, Mathilda Schlyter, Linnea Rosenkvist, Charlotta Svending*, Hugo Lundberg, Sanja Gojkovic och Andrea Wohlström.

* Är inte med på bild.