Nu är FEMJUR tillbaka,
skarpare än någonsin!

FEMJUR Lund är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för att främja normkritik och intersektionella perspektiv på Lunds universitet

Vilka är vi?

Feministiska Juriststudenter Lund grundades 14 mars 2015 av några juriststudenter vid Lunds universitet som en reaktion på bristen av kritiska perspektiv på utbildningen. FEMJUR Lund är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med följande syften:

   
  Verka för att främja normkritik och ett intersektionellt genusperspektiv på juristprogrammet vid Lunds universitet.
   
  Verka för att främja ett inkluderande studieklimat på juristprogrammet.
   
  Fortbilda oss själva i feministiska frågor och normkritik.
   
  Utgöra ett diskussionsforum för dessa frågor.

Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för att fortbilda oss själva och sprida kunskap om normkritiska och intersektionella perspektiv på rätten. Oavsett om det sker genom föreläsningar, workshops, podcast, frukostar, intervjuer eller andra tillställningar åskådliggör FEMJUR Lund behovet, intresset och viljan av att komplettera kunskapsluckor på juristprogrammet vid Lunds universitet. Luckor som FEMJUR Lund kommer verka för att fylla fram tills dagen då normkritik och intersektionella perspektiv får en självklar plats på utbildningen.


Våra kommande event

Föreläsning: Att arbeta som jurist med kvinnor i kris med Cecilia Brorman

Datum: 6 december, 2023
Tid: 17:00 – 18:30
Plats: Rättegångssalen, Tryckeriet