Granskning av juristprogrammet

Granskningsutskottet har i maj 2017 presenterat resultatet av sin granskning av termin 3 som pågick under hösten 2016. Förhoppningen är nu att rapporten ska leda till en universitetsledd granskning och vidare förbättring av programmet. 

Rapporten finns att läsa via länken nedan.

Granskningsrapporter