Utskott

Utskott

FÖRENINGENS HJÄRTA

[Under hösten 2017 inleder FEMJUR Lund ett försök med projektgrupper istället för utskott. Kom på våra månadsmöten (se kalendariet!) och ta reda på hur du kan engagera dig!]

FEMJUR Lunds utskott är föreningens hjärta. Utan alla aktiva medlemmar som väljer att engagera sig kommer FEMJUR Lund inte långt. Utskottens struktur är inte reglerade i stadgarna, vilket gör att de är ganska flexibla och kan ändras efter föreningens behov och medlemmarnas vilja. Vi har för tillfället tre utskott, men det finns möjlighet att starta nya utskott eller mindre arbetsgrupper för speciella arrangemang. I dagsläget har respektive utskott en ordförande som väljs på årsmötet och som ansvarar för utskottets löpande arbete.

Läs gärna vad de olika utskotten har att säga om sig själva:

Känner du att föreläsningarna som anordnas på traditionellt vis inte alltid avspeglar alla möjligheter som finns som inom ramen för vad en utbildad jurist kan göra? Vill du vara med och bredda, samt komplettera vår utbildning? Vill du knyta kontakter med intressanta, verksamma jurister? Vill du käka gofika i sällskap av goa människor och samtidigt filosofera över smått och stort (föreläsare inkluderat)? Då är föreläsningsutskottet något för dig! Utskottet i sig är inte strikt hållet utan det finns ett stort utrymme för nya idéer och nya former för det vi anordnar, vilket också uppmuntras. Även ämnesmässigt är vi mycket öppna. Kom och joina, vi ser med stor entusiasm på nya medlemmar!
WE. WANT. YOU.

Föreläsningsutskottet
MAILA OSS

Anordna en workshop? Planera en sittning? Sommargrillning? FEMJUR-fika? Ett studiebesök? Mycket kan arrangeras inom evenemangsutskottet och vi är alltid nyfikna på nya idéer. Vare sig du vill engagera dig någon enstaka gång eller mer frekvent står vi med öppna armar. Evenemangsutskottet försöker att dels föra medlemmar i FEMJUR närmre varandra och dels anordna aktiviteter för alla intresserade. Vi vill att alla ska känna sig välkomna, trivas i FEMJUR och framförallt ha riktigt roligt tillsammans.
Vi ser fram emot att träffa dig!

Evenemangsutskottet
MAILA OSS

Granskningsutskottets främsta uppgift är att utvärdera och påverka juristprogrammets utformning. Genom att granska kursutbudet ur ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv hoppas vi kunna uppmärksamma Juridiska fakulteten på de områden som studenter respektive föreläsare upplever kan förbättras. Detta arbete sker genom att utskottet, efter att ha valt en kurs, går igenom kurslitteratur, föreläsningar, övningsuppgifter samt övrigt kursmaterial och därefter kartlägger bland annat representation av kön, klass, etnicitet och funktionsvariation samt förekomst eller avsaknad av diskussioner om strukturer, samhällskritik och normerande effekter. Granskningen följs upp av en enkätundersökning som riktar sig till de berörda studenterna som får svara på frågor rörande kursinnehållet men även studieklimatet.

Granskningsutskottet
MAILA OSS